VEEL GESTELDE VRAGEN OVER LPG

Wat is autogas?

Autogas is een ander woord voor LPG (vloeibaar petroleumgas), een gasmengsel van propaan en butaan dat reeds vloeibaar wordt bij een druk van 6-8 bar (ongeveer de helft van het drukniveau van een expressomachine). Het volume van LPG in vloeibare toestand is zo'n 274 keer kleiner dan in gastoestand. Op die manier is LPG gemakkelijk om te vervoeren en op te slaan. LPG is een bijproduct bij oliewinning en raffinage.

Waar kan ik bijtanken?

Momenteel zijn er meer dan 20.000 LPG tankstations in Europa en meer dan 600 in Belgiƫ. LPG bijtanken is net zo eenvoudig als benzine of diesel bijtanken. Er is continu toezicht op de kwaliteit van LPG in gans Europa. En moest het gebeuren dat u zonder LPG valt, dan kan u eenvoudigweg omschakelen naar benzine.

Waarom wordt er bij Autogas of LPG ook wel gesproken over "vloeibaar gas"?

De naam "vloeibaar gas" vindt zijn oorsprong in het feit dat gasvormig propaan en butaan reeds bij normale temperaturen en atmosferische drukniveaus kan worden verkregen. Slechts gematigde druk volstaat reeds om ze om te zetten in vloeistof. Het volume van LPG in vloeibare toestand is zo'n 274 keer kleiner dan in gastoestand. Op die manier is LPG gemakkelijk om te vervoeren en op te slaan. Indien uitgerust met een tank met identieke afmetingen, heeft een LPG-voertuig een bereik dat drie maal zo groot is als een CNG-voertuig (Compressed Natural Gas = aardgas).

Kan ik met mijn LPG-voertuig ook aardgas tanken?

Nee, in geen enkel geval. Aardgas (CNG) wordt opgeslagen met een druk van 200 bar, terwijl die van LPG slechts 8 bar bedraagt. Bijgevolg zijn LPG-tanks niet ontworpen voor dergelijke hogedrukniveaus. LPG en CNG hebben trouwens volledig verschillende vultuiten om elke verwarring uit te sluiten.

Hoe kan ik een testrit boeken?

Garage De Baets zal u een degelijk advies verstrekken over alle LPG-modellen.

Zijn LPG-voertuigen veilig?

Eigenlijk zijn LPG-installaties veiliger dan benzine- of dieselsystemen. Een LPG-tank is totaal anders ontworpen omdat het de brandstof onder druk moet houden. De tank is dubbelwandig en gemaakt van veel dikker en sterker materiaal dan een traditionele tank. Hierdoor en door bijkomende veiligheidsmaatregelen, is een LPG-tank bestand tegen veel hogere impact en veel minder onderhevig aan lekken. De nodige crashtests hebben aangetoond dat LPG-systemen veiliger zijn dan benzinesystemen.

Is het mogelijk om met een LPG-wagen ondergronds te parkeren?

Crashtests en brandproeven hebben aangetoond dat LPG-voertuigen niet gevaarlijker zijn dan vergelijkbare benzinewagens. Vandaar dat ondergronds parkeren, in tegenstelling tot wat regelmatig beweerd wordt, niet verboden is.

Hoe kan ik besparen met LPG?

De prijs voor een liter LPG kan amper de helft van de benzine- of dieselprijs bedragen. Dit komt omdat de taksen op deze brandstof aanzienlijk lager zijn. Ook bespaart u op termijn in de onderhoudskosten door een verminderde slijtage.

Waarom is LPG beter voor het milieu?

Met een Chevrolet LPG-model kan u de uitstoot van vervuilende deeltjes en broeikasgassen gevoelig terugdringen. LPG verbrandt veel zuiverder en maakt een groot verschil voor de luchtkwaliteit in dichtbevolkte gebieden. De uitstoot van onder andere zwaveldioxide, koolstofmonoxide en roetdeeltjes wordt tot 80% verminderd, en tegenover benzine komt er 20% minder koolstofdioxide (CO2) vrij.